Ligusterhäck

Fråga: Vi har en koloni på Almåsa i Malmö. Runt tomten växer en ligusterhäck. Vi har nu upptäckt att häcken håller på att dö på vissa ställen och att just där finns någon slags “mossa” eller vad det är. Jag har också upptäckt att där den här “mossan” finns dör växten oavsett vad det är för sorts träd eller buske. Har lagt märke till att vissa av grannarna har samma problem. För något år sedan var det en hel ligusterhäck på området som dog pga mossan. Vad är det för något och hur bekämpar man detta?

Svar: Det är nog inte laven (”mossan”) i sig som är problemet för den tar inte död på växter. Men den är tecken på att växten inte mår bra och är försvagad av någon annan orsak. Hur är jorden? Är den lerig och vattensjuk? Går det i så fall att förbättra dräneringen? Liguster är känslig för alltför tät jord då den lätt lider av syrebrist. Växter som står still i växten  t ex på grund av tät jord får lättare lavbeläggning och en fuktig miljö gynnar också lavarna. Liguster kan också drabbas av vinterskador (om det är en vintergrön sort) bladfläcksjukdomar och öronvivlar (kan äta både på blad och rötter) som försvagar plantan. På förbundets hemsida www.koloni.org finns ett faktablad om öronvivlar.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2013

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar