Krusigt bladverk på morötter

Fråga: Mina små morotsplantor har blivit alldeles krusiga och slutat växa. Vad är det för fel?

Svar: Det är tyvärr inte särskilt ovanligt att morötter angrips av morotsbladloppan (Trioza apicalis).  Morotsbladloppan är en liten gulgrön insekt ca 3 mm lång som framförallt skapar problem för morotsodlare i norra Europa.

Morotsbladloppan skiftar värdväxt mellan sommar och vintern. Den övervintrar som fullbildad insekt på barrträd. På våren lämnar den sin vintervärd för att leta efter morötter, som är den föredragna sommarvärden. Men även andra flockblomstriga växter kan angripas som t ex persilja och koriander. De första angreppen på morötter upptäckas vanligen i slutet av maj eller början av juni.

De vuxna bladlopporna suger näring ur morotsbladen och pumpar samtidigt in ett gift i växten som ger upphov till förändringar i plantans utseende. Angripna blad blir krusiga och hopknycklade samt mörkgröna i färgen och liknar mer blad av kruspersilja än morötter. Om angreppet är kraftigt och sker tidigt i plantans utveckling så kan tillväxten helt avstanna och tillslut kan plantorna dö. Större plantor kan bättre kompensera för angrepp och fortsätta att växa och utvecklas. Dock kan smak och textur påverkas negativt av angrepp.

Honan kan lägga upp till 900 ägg under sin livstid. Äggen kläcks och därefter inträder fem olika nymfstadier. Även nymferna suger näring från morotens blad men ger inte upphov till samma allvarliga skador som de övervintrade morotsbladlopporna. Utveckling från ägg till fullbildad insekt tar ca sex till åtta veckor. En ny generation morotsbladloppor börjar vanligen komma fram i slutet av juli och de lämna snart morötterna för att söka efter barrträd att övervintra på.

Den bästa taktiken för att slippa ifrån problemet är att täcka sina morötter med insektsnät eller fiberduk redan vid sådd. Täckmaterialet bör ligga kvar åtminstone fram till mitten av juli då angreppen vanligen avtar. Var dock noga med att kontrollera att täckmaterialet är väl förankrat i jorden och att inga hål eller revor finns där morotsbladloppan kan ta sig in. Det finns tyvärr inga morotssorter som är motståndskraftiga mot angrepp på marknaden.

Intresserad av att lära dig mer om morotsbladloppan, läs mer på https://stud.epsilon.slu.se/12908/1/ellgardt_k_171120.pdf 

FOR-rådgivarna 2017

Foto: Jordbruksverkets växtskyddsenhet

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar