Vad är paprikorna angripna av?

FRÅGA: Under ett par år har mina paprikaplantor sett ut som på bilderna. Även en del paprikor är angripna. Jag har plantorna i stora spannar och krukor i kallväxthus. Jag är jättenoga på hösten med att rengöra alla krukor, spannar och tillbehör i varmt såpvatten med lite rödsprit i. Växthuset tvättas noga med såpvatten höst och vår och alla skrymslen med såpvatten med rödsprit i, dessutom sprayar jag med flytande Atamon utblandat i vatten. Kanske både hängslen och livrem, men jag försöker verkligen få bort allt övervintrande otyg. Plantorna sprayar jag med såpvatten och sedan vanligt vatten så fort jag ser något angrepp. Är det trips och kan de övervintra i växthuset? Övervintrar sotsvamp i växthuset? Vad kan jag göra mer för att slippa få angripna plantor och frukter nästa år?

SVAR: Dina paprikor ser ut att vara angripna av trips, men vilket trips är svårt att avgöra. Nejliktrips är kanske den vanligaste, men det finns fler som gillar paprikor. Många arter, förutom möjligtvis den amerikanska blomtripsen, kan övervintra i ett kallväxthus och som vuxna eller puppor i jorden eller i något skyddat skrymsle. Det är bra att du är så noggrann med kruk- och växthusrengöringen och även tar bort alla gamla växtdelar, och även det översta jordlagret i eventuella jordbäddar. Trips kan även ha följt med någon köpt växt eller på annat sätt ha kommit eller flugit in i växthuset. Vissa arter övervintrar även ute. Trips trivs ypperligt när det är varmt och torrt och förökningen går då snabbare. Flyttar du ut dina plantor under sommaren när det är som hetast i växthuset då trivs tripsen sämre. Det finns biologisk bekämpning mot trips i växthus. Olika rovkvalster, och framför allt den rovlevande näbbskinnbaggen, Orius majusculus, äter både larver och fullvuxna tripsar, och kan rekommenderas för hobbyodlare. Till våren sätter du upp gula klisterskivor där trips (och även andra insekter) kan fastna. Kontrollera paprikaplantorna regelbundet, för tidig upptäckt. Trips är små, ca 1–2 mm, avlånga insekter, och man hittar dem främst på bladens undersidor eller i blommorna. Både larver och fullvuxna lever på växtsaft och angrepp ger små, silvriga fläckar även på bladovansidorna. De första angreppen brukar komma där det blir som varmast och torrast för plantorna i växthuset. Vid upptäckt sätter du ut skinnbaggarna enligt instruktioner från leverantören. Har man återkommande angrepp av trips kan man sätta ut även innan upptäckt eftersom de även äter bladlöss, spinn och pollen för att överleva. Eventuell behandling med såpa eller annat insektsmedel görs före utsättning av skinnbaggarna. Näbbskinnbaggen går att beställa från t ex www. nyttodjur.se, www.wexthuset.se och www.lindesro.se Angående sotdaggssvamp, som är det rätta namnet, så lever den främst i honungsdagg som utsöndras av bladlöss och andra insekter. Det svarta som ses på bilden är framförallt exkrementer från trips. Men sotdaggssvamp är vanligt förekommande och kan komma även om växthuset städas minutiöst. Den går att tvätta eller skölja bort från bladen och bekämpar man skadegöraren och därmed honungsdaggen så har svampen inget att livnära sig på.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2019

Foto: Mia Svensson
Foto: Mia Svensson
Foto: Mia Svensson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar