Sparris skötsel

Fråga: På min kolonilott som jag övertog för 6 år sedan var det planterat en rad med sparris. Jag skördade försiktigt de första åren och lät de klena växa upp för att ge näring till rötterna, som jag läst att man skulle göra. Dessa klena långa fortsätter att växa och det blir inte så många “fingertjocka” att skörda. Vad beror det på, ska jag klippa ner dessa “smalisar” och hoppas att det kommer nya grövre eller ska jag skörda även dessa innan dom växer sig långa och hårda eller helt enkelt låta dem växa klart och ge näring åt rotknölarna?

Svar: Vilken lycka att ha en sparrishäck. Att de fortsätter att ge tunna skott tyder på att de har fått för lite näring eller att jorden är för kompakt. Det går att skörda en del av “smalisarna” men inte när de blivit så långa som 2-3 dm för då börjar de bli hårda och träiga. Då är det bättre att de får växa upp och ge näring till roten. Men för att de ska kunna ge näring till roten så behöver plantorna gödslas under vårsäsongen med t.ex. ko- eller hönsgödsel. Sparrisen är en perenn (flerårig) så den vissnar ner på hösten och de torra fjolårsskotten är bara att rycka bort på våren när de nya skotten är på väg upp. 

Solveig Sidblad, FOR-rådgivare 2022 

 

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar