Rosrost och svartfläck sjuka

Fråga: Mina rosor får svåra angrepp av svartfläckar och päronrost (orange). Har inga buskar där päronrosten frodas men troligtvis finns det hos grannen. Vad göra? Har köpt ett biopreparat som kan myllas ner i jorden. Kan berätta att jag har ca 30 rosor. Förr när det fanns kemiska preparat räckte det i princip med en tidig sprutning och så slapp man rostangreppen.

Svar: Svartfläcksjuka och rost (det är rosrost, päronrost angriper inte rosor även om de ser lika ut) har mycket med rossorten att göra. Vissa sorter är mycket känsliga, andra inte. Det gäller också att sörja för goda växtförhållanden, men är det en känslig sort är det svårt att avhjälpa dessa svampsjukdomar med aldrig så bra gödsling, vattning, luftig växtplats osv. Det låter som det kan vara Bio-Balans du köpt, ett jordförbättringsmedel som innehåller den naturliga nyttosvampen Trichoderma. Det används framför allt i förebyggande syfte och kan inte avvärja ett redan svårt angrepp. Plocka bort angripna blad, räfsa ihop dem som faller av och gräv ner dem långt i komposten. Måttlig kvävegödsling, däremot är det bra med god tillgång på kalium. Beskär extra hårt, smitta övervintrar i skotten. Spruta eventuellt med svavel (preparatet heter Kumulus) i samband med knoppsprickningen. Speciellt rosrost är svårbekämpad. Är angreppen kraftiga varje år är det nog dags att överväga byte till sundare sorter.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 3 2005

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar