Rosbladen rullar ihop sig

Fråga: Vi har en ros, säkert 40+ år gammal som krullar ihop sina blad! Det ser ut som cigarrer. Jag har inte sett detta tidigare och undrar vad det kan vara frågan om? Ser inga tecken på djur eller annat angrepp.

Svar: Det är liten rosenbladstekel (Blennocampa phyllocolpa). Anses inte göra någon större skada på rosen men ser tråkigt ut.  Det är en växtstekel som lägger sina ägg längs bladkanten och som medför att de rullar ihop sig. Larverna förpuppar sig i jorden under sommaren och ligger där fram till nästa vår. Från pupporna kläcks de vuxna steklarna som åter börjar lägga i ägg i maj/juni.

Bekämpning: Klipp bort de angripna bladen och kasta i hushållssoporna. Under tidig vår kan du kultivera jorden under rosorna vilket kan medföra att stekelns puppor förstörs.

Ulf Nilsson, FOR-rådgivare 2020

Finns ett intressant examensarbete gjort på SLU av Elin Bergqvist Bromaeus med fina bilder på stekelangrepp på rosor, Steklar som angriper rosor. https://stud.epsilon.slu.se/1006/1/bergqvist_bromaeus_e_100407.pdf 

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar