Ny skadegörare på buxbom

Fråga: Jag bor i Skåne och i sommar har mina buxbomplantor blivit angripna av någon form av larver som äter upp alla blad. Vem är skyldig och vad kan jag göra åt problemet?

Svar: I sommar har det kommit flera frågor om larvskador på buxbomblad. Skadegöraren är i detta fall buxbomsmottet (Cydalima perspectalis), fjäril vars larver, vid massförekomst, mer eller mindre kan kaläta buxbomplantor. Förutom bladen äter de även på spröda skott och bark. Det händer att larverna spinner in plantan med tunna trådar som bildar en gles väv. Arten har sitt ursprung i östra Asien och det första europeiska fyndet rapporterades 2007 från Tyskland medan första svenska fallet konstaterades i Skåne 2016. De åtgärder som kan rekommenderas för fritidsodlingen är biologisk bekämpning med bakterien Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki eller att plocka larverna för hand från plantan.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 3 2019

Foto: Charlotta Jörgensen

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar