Ohyra på krukväxter, Trips

Fråga: Nu i höst har jag upptäckt att många av mina innekrukväxter har en sorts “ohyra” som jag inte känner igen. De är pyttesmå, som svarta streck, ca 1,5 mm, och rör sig snabbt. Om de inte sprang så fort skulle det vara mycket svårt att upptäcka dem. De är inte så många och det är inga stora skador. De finns både på och under bladen. Jag har sprayat flitigt med såpa-vatten-rödsprit men de är motståndskraftiga. Det finns också vita, som är ännu mindre, kanske larver? Jag rengör alltid fat, ytterkrukor, blomhyllor och -bord. När jag är säker på att de är borta dyker det alltid upp någon när jag granskar. Ska jag fortsätta med såpan eller har du något annat förslag? Är de kanske inget att bry sig om?

Svar: Det låter på beskrivningen som angrepp av trips. De kan tyvärr vara svåra att få bukt med. I torr och varm inomhusluft trivs de som bäst. De ljusa insekterna är larvstadium av tripsen. Sitt puppstadium har de oftast i jorden. Så det är nog förklaringen till att de dyker upp igen fast du tycker du fått bort dem.

Ett sätt att hejda angrepp är att ställa in växterna i duschen och duscha dem upprepade gånger i 3 veckors tid. Däremellan duscha med insektssåpa. Att höja luftfuktigheten med hjälp av luftfuktare gör det mindre trivsamt för tripsen.

Idag finns biologisk bekämpning med nyttodjur tillgängligt för fritidsodlare. Det är nog det säkraste sättet att hålla dem i schack men kräver också att man noga följer instruktionerna. Kan beställas från www.nyttodjur.se eller www.wexthuset.com.

I SLU´s faktablad går det att läsa mer om tripsens livscykel. https://pub.epsilon.slu.se/18200/1/Nedstam_B_et_al_201109.pdf

Solveig Sidblad, FOR-rådgivare 2023

Foto: Ulf Nilsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar