Tvestjärtar både nyttodjur och skadedjur

Fråga: Förra året planterade jag en syrenbuddleja, Buddleja davidii ‘Nanhoe Blue’. Den växte jättefint i våras. Men nu är det hål i alla bladen. Vad kan det vara? Vad kan jag göra?

Svar: Det ser ut att vara den typ av trasiga, fransiga hål som tvestjärtar gör. Tvestjärtar är både skade- och nyttodjur. De kan äta både bladlöss och andra insekter men också göra skador på växter vissa år när det är gott om dem. I boken Växtskydd i trädgård av Maj-Lis Pettersson nämns t o m syrenbuddleja som ett typexempel på växter som angrips av tvestjärt. Man kan fånga tvestjärtar genom att lägga ut rullar med wellpapp eller buntar med vassrör där de gömmer sig på dagen.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 4 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar