Mjöldagg på lönn

Fråga: Jag har en blodlönn som är ca 4-5 år, men den blir vitt på bladen, ser nästan ut som mögel, det går o skrubba så det mattas ner. Vad är detta? Hur gör man för att få bort detta?

Svar: Din blodlönn är angripen av mjöldagg, vilket inte är helt ovanligt. Det kan förebyggas genom behandling med svavelmedlet Kumulus. Räknas till de mer miljövänliga medlen i handeln men dock ett kemiskt bekämpningsmedel.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2011

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar