Majssot

FRÅGA: Vad har hänt med min majs?

SVAR: Majsplantan har angripits av en svampsjukdom som heter majssot, Ustilago maydis. Det är ovanligt med angrepp av den här sjukdomen. Men när det väl händer är det viktigt att ta bort angripa plantor och bränna dem innan de stora bulorna sprängs och svampens sporer sprids med vinden. Sporer från svampen kan ligga vilade i marken i flera år. Viktigt att hålla en växtföljd på minst fyra år.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr5 2020, https://svensktradgard.se/

Foto: Henrik Bodin

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar