Majssot

FRÅGA: Vad har hänt med min majs?

SVAR: Majsplantan har angripits av en svampsjukdom som heter majssot, Ustilago maydis. Det är ovanligt med angrepp av den här sjukdomen. Men när det väl händer är det viktigt att ta bort angripa plantor och bränna dem innan de stora bulorna sprängs och svampens sporer sprids med vinden. Sporer från svampen kan ligga vilade i marken i flera år. Viktigt att hålla en växtföljd på minst fyra år.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr5 2020, https://svensktradgard.se/

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar