Kängruäpple

Fråga: Har fått frön av en växt som ingen vet vad den är.
I mina ögon ser det blommässigt ut som någon slags ”potatissläkting”. Hela växten blir knappt manshög, har flikiga vackra blad. Frukterna förblir gröna för oss men fröna gror ändå. Vet ni vad växten heter?

Svar: Det är kängruäpple (Solanum laciniatum). Mycket riktigt en potatisväxt. Går att övervintra som t ex änglatrumpet.  Frukterna är giftiga.

Linnea Hannebo, Koloniträdgården nr 4 2017

Foto: By Karelj – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62431309

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar