Lökbladmögel

Fråga: Jag har lökbladmögel på min gullök! Jag som har alltid haft så fin lök, vad beror detta på? Jag köpte sättlöken hos Nelson Garden  på trädgårdsmässan. Den är, än så länge på de yttersta bladen. Nu undrar jag, ska jag dra upp all gullök redan nu och äta det som ätas kan, eller plocka bort de smittade bladen? Finns det risk att rödlök, som är frisk, kan bli smittad? Den växer bara tre meter i från gullöken. Kan mögelsvamparna hamna i jorden och bli jordbundna?

Svar: En blöt vår och försommar som vi har haft i år är extra gynnsam för de flesta svampsjukdomar så även bladmögel på lök. Svampen kan spridas långa sträckor med hjälp av sporer men min gissning är att du fått med smittan i sättlöken eftersom rödlöken inte uppvisar några symtom än.

Låter du angreppet bero kommer gullöken och rödlöken att bli förstörd. Men är det endast lite blad som är angripna kan du prova att plocka bort dessa blad för att se om du får bort smittan. Men för att lyckas med detta måste även vädret vara på din sida. Sol och värme motverkar svampsjukdomen. Om nu lökarna kommer igång och växer bra igen utan sjuka blad (svampen visar symtom cirka 10-15 dagar efter infektion i bladet) så ska du ändå komma ihåg att de troligast inte är helt friska och därför har sämre lagringsduglighet i höst, är inte farliga att konsumera. Ska alltså användas så snart om möjligt och inte lagras under lång tid för då kommer lökarna troligast att bli mjuka och ruttna.

När det sedan gäller fortsättningen så ska du inte lägga smittat material på en vanlig trädgårdskompost utan i mitten på en fungerande varmkompost eller i soptunnan. Sedan ska du inte odla lök på detta område eller precis bredvid detta område de närmaste 4:a åren. Svampen kan överleva i jorden något eller några år som vilande utan värdväxt men efter 4:a år brukar den vara borta.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 3 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar