Hösthallon, flammiga blad

Fråga:
Hösthallonens blad skiftar i gult. Vad beror det på?

Svar:
När bladen får sådana oregelbundna ljusa partier/fläckar så kan det vara att de har angripits av hallonbladgallkvalster (Phyllocoptes gracilis) eller något virus.

Virusangrepp kan inte bekämpas. Det finns flera virus som kan angripa hallon och de flesta sprids med hjälp av bladlöss. Många hallon sorter kan leva med viruset men på sikt försvagas plantan och skörden försämras. Om enstaka plantor visar symtom så gräv upp dessa. Välj alltid certifierade plantor vid nyplantering. De är garanterat virusfria.

Ett sätt att kontrollera om det är hallonbladgallkvalster är att kolla på undersidan av bladen, saknar bladen behåring så är det mest troligt det. (Ser också fläckigt ut på undersidan). Vissa sorter t.ex. Glen ample är mer mottagliga.

 Det finns inga godkända kemiska medel i Sverige mot detta. Hallonen kan fortsätta producera bär men kan få kortare skott och ev missbildade bär. Det sprider sig via människor och redskap. Vid mindre angrepp så ta bort angripna grenar. Är det stora  angrepp så skär ner hela busken och bränn upp riset .

Norska försök har visat att en sen behandling i november med 4 l rapsolja tillsammans med såpa i 100 l vatten gav mycket bra kontroll av gallkvalstren.  Oljan och såpan riktas mot knopparna där gallkvalstren sitter under knoppfjällen. Görs när bladen trillat av.

Ann-Kristin Isaksson, trädgårdsrådgivare FOR augusti 2022

Hösthallon med flammiga blad, Foto: Marie Noreby

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar