Dvärgsyren i kruka

Fråga:
I våras köpte jag en liten uppstammad syren som ska stå på balkongen. Den blommade med några klasar under sommaren men nu undrar jag hur ska jag göra för att kronan ska bli tät och blomrik i framtiden?

Svar:
Jag antar att det är en dvärgsyren ’Palibin’ du köpt som är den vanligaste för balkong/kruka. Den har ett naturligt kompakt växtsätt och brukar bli naturligt tät med riklig blomning. Så den ska inte beskäras om det inte är enstaka grenar som sticker iväg. Men det kan ta ett par år innan den rikliga blomningen inträffar.

Gödselvattna med någon allsidig växtnäring några gånger under vår och sommar men inte på hösten för då ska den avmogna för vintern. Det viktigaste med vedartade växter i kruka överhuvudtaget är att man har rejält stor kruka. Och  ju större kruka desto mindre känslig för uttorkning och vinterskador. Viktigt då också att det är en vintertålig kruka. Men trots det kan krukan behöva skyddas för vinterkylan genom att kläs in med frigolit, bubbelplast eller liknande och helst ställas nära väggen där kylan inte tränger in lika lätt. Rötter i kruka är ju mycket känsligare än rötter i marken där den omgivande jorden buffrar mot kyla.

Solveig Sidblad; hortonom augusti 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar