Trädrötter i stenkista och regnbädd

Fråga: Funderar på att leda ut regnvattnet från hustaket till en stenkista alternativt regnbädd i trädgården. Kan det bli problem med trädrötter i stenkistan/ regnbädden?

Svar: Om man har en kompaktare lerig jord och gör stenkistan för liten kan det bli ett problem med trädrötter. Men då är det egentligen inte trädrötterna som är problemet utan att stenkistan är för liten och inte kan ta emot tillräckligt med vatten. För tanken är att stenkistan/ regnbädden temporärt ska kunna ta emot en stor mängd vatten på kort tid. Och sedan ska vattnet dräneras ner i marken runt om. En hel del tips får man i Moviums broschyr om regnbäddar.  https://www.movium.slu.se/system/files/news/11238/files/movium_fakta_2-2015_rangbaddar-slutlig.pdf

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar