Hur fungerar eco-plugg?

Fråga: Har 4-5 stubbar av asp som står i Syrenhäcken. Funderar på att bekämpa dessa med ecoplugg, kommer detta även att ta död på häcken?

Svar: Den verksamma substansen som finns i Eco-pluggen eller Roundup-plug som produkten heter nu kan döda alla växter. Men så länge pluggen är oskadad så är giftet väl inkapslat och påverkar inte sin omgivning. Använder man produkten på rätt sätt enligt bruksanvisningen så dödar den bara den växten som blir behandlad. Det vill säga borrar ett hål i stubben som ska dödas och sedan slår in pluggen i hålet. Pluggen går sönder och giftet rinner ut i stubbens ledningsbanor.

När det gäller kemiska medel  är det viktigt att gå in på kemikalieinspektionens hemsida och kontrollera så produkten är godkänd att använda. Alla som använder giftiga medel har ett ansvar att göra det före användandet, ett medel kan förbjudas med kort varsel. https://apps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar