Korsbefruktning av majs

Fråga: Entusiastisk över att få odla på delar av en åker, och därmed ha massor av utrymme, har jag förgrott majs. Tre sorter (socker, mjöl och popcorn). Kommer dessa att korsbefrukta varandra eller kan jag ha dem i samma område?

Svar: Ja, de kommer säkert att korsbefrukta varandra men det har ingen betydelse för årets skörd. Det kommer att bli det du sått. Det är bara om du ska ta eget frö för att så nästa år som det skett en korsning och påverkar då nästa års majs.

Solveig Sidblad, Koloniförbundet 2014

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar