Det händer inget i komposten

Fråga: All aktivitet i min trädgårdskompost har avstannat i sommar. Varför blir det så?

Svar: Organismerna som hjälper oss att omvandla trädgårdsavfall till mull behöver precis som vi, mat, värme, vatten och syre. Om det blir brist på någon av dessa så stannar aktiviteten upp eller går långsammare än normalt. Med tanke på sommarens varma väder och brist på nederbörd så skulle jag misstänka att din kompost är alltför torr. Gå ut och känn på kompostmaterialet, är det väldigt torrt så måste det vattnas. Bäst är då att vattna med stril. Kolla efteråt så att hela komposthögen verkligen är lagom fuktig. Det brukar ofta behövas mer vatten än man kanske tror.  Alternativt kan du gräva ut delar av materialet (ca en tredjedel) och vattna upp detta ordentligt för att sedan noga blanda ihop med det resterande materialet i komposthögen.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 3 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar