Träd i klump eller kruka?

Fråga: Vad är det för skillnad på att köpa ett träd med säck och nät runt jordklumpen och ett med kruka? Har sett båda modellerna i butikerna.

Svar: Det finns många olika sätt att odla växter som sedan ska säljas vidare. Vissa modeller är anpassade för odling av större växter till stora anläggningar. För oss som planterar hemma i trädgården är modellerna; barrot, klump, inkrukad och krukodlad aktuella. Barrotad planta betyder att man köper en växt utan jord. Enkelt att transportera dessa växter. Begränsad period för plantering. Växten måste vara sovande och det ska gå att gräva i jorden. Klump betyder att växten har vuxit i marken och sedan grävts upp. För att jorden inte ska trilla av rötterna sätter man en väv samt stålnät runt jordklumpen. Det ska vara kvar när man planterar växten. Förmultnar inom ett år. Ett billigare odlingssystem. Man får mer växt för pengarna. Begränsad period när man kan sätta dessa. Växten ska helst vara i vila och det ska gå att gräva. Inkrukad betyder att man odlat växten i marken men sista säsongen är den odlad i en kruka. Ger en något billigare planta som går att plantera när som helst under säsongen. En krukodlad planta är dyrare att köpa. Fördelen med den plantan är att alla rötter är med och det går att plantera så länge man kan gräva i marken. När det gäller mindre plantor som perenner är det oftast enklast att lyckas med krukodlade exemplar.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2021

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar