Kvickrot i gräsmattan

Fråga: Hur kan jag bli av med kvickrot i gräsmattan?

Svar: Att helt bli av med kvickrot i en gräsmatta är nog svårt, men det viktiga är att ändra balansen mellan kvickrot och andra gräsmattegräs så att kvickroten inte längre stör.

Kvickrot trivs bäst i gräsmattor som inte sköts. Alla vårdande åtgärder som man kan göra med en gräsmatta gynnar andra gräs än kvickrot. Gödsling och kalkning är två insatser som ofta går hand i hand (om du inte bor i områden med kalkberggrund). Kalkningen hjälper till att höja effekten av gödslingen. Så börja gödsla och kalka regelbundet. Följ instruktionerna på respektive förpackningar. Du bör också klippa gräset lägre och hålla det lågt; kvickrot vantrivs med att vara kortklippt medan gräsmattegräset klarar det bra. En annan åtgärd som brukar ge nytt liv i gräsmattan är vertikalskärning. Det går ofta att låna vertikalskärare hos din lokala trädgårdsbutik.

Jenny Nilsson, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar