Kål angripen av rapsvivel

Fråga: Jag har de senaste två åren fått stora skador av rapsvivel mitt på sommaren. De vuxna skalbaggarna sticker hål i bladen på både stora och små plantor av alla kålsorter. De stora plantorna växer men ser bedrövliga ut, de nysådda överlever inte. Har inte upptäckt larverna någonstans. Kållandet flyttas varje år och är ständigt täckt av kålnät.

Finns det något sätt att undvika eller bekämpa dessa oknytt?

Svar: Rapsvivlar (fyrtandad eller blygrå rapsvivel; dessa arter är svåra att skilja åt ) kan lokalt ställa till problem i fritidsodlares kålodling. Särskilt utsatta är odlingar i närheten av rapsfält.

Båda arterna övervintrar som vuxna skalbaggar en bit från fältet gärna i skogsmark och förnan. På våren/ tidig sommar flyger de in till kålodlingar och lägger ägg. Larverna minerar kålbladen med koncentration runt bladskaften. Dvs de lever inuti bladvävnaden vilket kan förklara varför du inte sett några larver.  

Larverna söker sig ner i jorden efter några veckor för att förpuppas och på högsommaren kläcks nya skalbaggar fram som börjar äta på kålplantor. Oftast anses (enligt litteraturen) dessa skador som görs av de fullvuxna skalbaggarna vara ganska obetydliga. Men om du har oturen att ha en väldigt stor population och få kålplantor så kan skadan bli stor. Med tanke på skadebilden som du beskrivit så lutar det åt att det är fyrtandad rapsvivel som gör skada i din odling. Men för att vara helt säker på skalbaggarna artbestämmas av entomolog.  

Bekämpning;

Tyvärr har jag inga bättre råd än de som du redan har testat. Det gäller att täcka med insektsnät direkt efter utplantering av kålplantorna och undvika för långa perioder utan nät när du t ex behöver ogräsrensa etc. Bästa är att rensa på blåsiga och regniga dagar för då är insektsaktiviteten lägre.  

Som många av skadegörarna på kål så är rapsvivlarna mycket förtjusta i salladskål vilket därför är bäst att inte odla.

Det finns ingen kemisk bekämpning att tillgå i fritidsodling, och även om det funnits, så är det troligen svårt att utföra den på ett bra sätt med tanke att det gäller att träffa de fullvuxna vivlarna för larverna är väl skyddade inuti kålplantan.

Testa att lägga vitt tyg i raden mellan kålplantorna på högsommaren när den nya generationen vivlar kläckts fram. Skaka sen lite försiktigt på kålplantorna så kommer de snabbt släppa taget och trilla ner mot marken (en sorts försvarsmekanism för att undvika bli uppätna). Är du sen snabb så kan du nog hinna klämma ihjäl en del av dem.

Ulf Nilsson, FOR-rådgivare 2023

Foto: Gunilla Steen-Granholm

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar