Torra blad på nysatt häck

Fråga: Satte barrotade plantor av bukettapel i våras. De tog sig fint, växte, gröna blad. Nu på sensommaren har jag sett att fler och fler blad blivit bruna och verkar torra i kanten. De andra är gröna, ingen höstfärg ännu. Vad är orsaken?

Svar: Utifrån din beskrivning tyder det på torkskada/näringsbrist. Nu borde det ju inte vara torkskada efter sensommarens regn. Men det kan också vara så att värmen och torkan i början på sommaren gjorde att rotsystemet inte riktigt hann utvecklas. Så när regnet väl kom hinner inte rotsystemet med att förse bladverket med tillräckligt med vatten och näring. 

En alltför blöt jord (efter allt regnande) kan också ge samma symtom som torkskada. Rötterna lider då av syrebrist och kan inte ta upp vatten och näring av den anledningen. Nu är det ju sent på säsongen så troligtvis är detta något som rättar till sig till nästa år.

Solveig Sidblad, FOR-rådgivare 2023

Foto: Eva Bernhardt Kilander


Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar