Motverka röta på potatis

Fråga: Har problem med röta på mina potatisar. Hur ska jag göra för att slippa röta i framtiden?

Svar: Röta hos potatis (Solanum tuberosum) kan vara orsakad av så många olika skadegörare. Det kan vara bakterier, svampar, virus eller nematoder. För att få en liten bild av vilka typer av röta det finns på potatis rekommenderar jag ett besök på svensk potatis hemsidan https://svenskpotatis.se/anslutna-foretag/skador-och-sjukdomar/. Där finns många fina bilder på hur de olika potatissjukdomarna ser ut.

Det viktiga för att få fina potatisar är odlingshygienen. Det betyder att man köper friskt (certifierat) utsäde varje vår. För även om potatisarna ser friska ut i lagret på våren kan knölarna vara infekterade med någon sjukdom som sedan kan angripna under odlingssäsongen. Växtföljden är också mycket viktig. Potatis ska inte odlas oftare än vart 4:e år på samma plats. Odlar man oftare är risken stor att skadegörare som går på potatis kan överleva i marken mellan de olika odlingsåren.

FOR-rådgivare 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar