Mistel i fruktträd

Fråga: Det har börjat växa mistel i mitt fruktträd. Hur har den kommit dit? Kan den döda trädet?

Svar: Mistlarna förflyttas med fåglar som ätit bären på en mispel och sedan lämnar sin spillning i nån grenklyka i ett annat träd. 

Misteln tar långsiktigt långsamt ner vitaliteten på trädet då den “stjäl” vatten och närig från värden. Hur fort det går är svårt att säga, det kan bero på trädets kondition och storlek samt hur många plantor av mistel som etablerat sig. 

Misteln är egentligen fridlyst, men enligt Naturvårdsverket så får man skörda den (ta bort den) i den egna trädgården om det måste göras för att vårda värdträdet.  

Klipper man av en mistel intill fästet kommer den tillbaka. Kan man reducera grenen längre in så har man större chans att lyckas. En avklippt mistel kan också bromsas genom att man lindar vulktejp över den gröna punkt där den kommit ut ur trädet (för att hindra solljuset att nå den kvarvarande vävnaden). Annars är det bara att klippa av misteln intill värdväxtens gren när den vuxit ut igen.

Ann-Kristin Isaksson, FOR-rådgivare 2023

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar