Bäversäkra träd och buskar

Fråga: Vilka buskar och träd riskerar inte att avverkas av bäver? Gullregn har jag märkt att de lämnar i fred. Men fler?

Svar: Mycket intressant fråga. Det finns ett antal studier där man studerat vad bävrar har för födopreferenser. Men det har i princip bara rört sig om inhemska träd- och buskarter. Asp och salix är högst på listan sedan kommer övriga lövträd och längst ner finner vi barrträd och klibbal.

När det kommer till införda trädgårdsarter vet vi väldigt litet. I de fall det rör sig om arter med amerikanskt ursprung får man titta på motsvarande typ av studier från Nordamerika. Då får man dock komma ihåg att då handlar det om en annan bäverart som eventuellt har litet andra preferenser.

Det finns inga garantier för att bävrar aldrig ger sig på vissa träd eller buskar. Ibland fäller de inte för att äta utan för att ha att bygga hyddor och dammar med. De kan också fälla t.ex. klibbal för att lägga på och trycka ned vinterförrådet djupare i vattnet. Barrträd låter de oftast bli men om det är födobrist så kan de ge sig på dem också. Det har jag själv sett några gånger. På vårvintern kan de ge sig på smågranar, möjligen för att komma åt sockret i den tidiga savstigningen, alternativt på grund av natriumbrist.

Nedan är en lista på träd och buskar som de oftast låter bli alternativt ger sig på mer sällan:

Barrträd och buskar 

Thujor (en källa hävdar att de gillar T plicata)

Klibbal

Hagtorn

Rosor

Fläder

Gullregn

Rhododendron

Druvfläder

Skärmtry 

Smällspireor

Rödlönn

Robinia

Segelbuske

Asklönn

Svar från Göran Hartman på Institutionen för ekologi (SLU)

Publicerat av Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2023

Foto: Albrecht Fietz från Pixabay

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar