Hur ska växterna placeras i förhållande till varandra?

FRÅGA: Jag vill anlägga en blandad busk- och perennrabatt med relativt små buskar upp till 1,5 meter. Hur ska jag placera olika växter i förhållande till varandra? En viss buske kanske växer långsammare än en perenn, men blir högre när den är färdigvuxen. Hur ska jag tänka när jag placerar ut växterna för att de inte ska skugga varandra, initialt eller om tio år? Var kan man få reda på hur bred en buske blir och hur fort den växer?

SVAR: Här kommer ett generellt svar. De buskar du planerar att använda kan med fördel köpas i solitärkvalitet, dvs att de är förhållandevis stora från början. Det går att beställa från plantskolan. Då undgår du problemet att snabbväxande växter kväver andra växter och rabatten blir mer i rätt höjd från början. Man brukar räkna med att buskar kan bli lika breda som den höjd som anges, men ingen regel utan undantag. Det finns smalväxande sorter och speciellt de låga med marktäckande och utbrett växtsätt kan bli mycket bredare än sin höjd. Det saknas lättillgänglig information om detta såväl i bokform som på nätet för konsumenter. Fråga i plantbutiken, de har även tillgång till plantskolornas sortimentskataloger med utförligare växtbeskrivningar. Utbildad personal kan även ge dig vägledning i hur snabbt växterna växer. Sedan påverkar naturligtvis även tillgång på ljus, vatten, näring och konkurrens utvecklingen. Perenner växer som du redan noterat oftast snabbare, men de är å andra sidan lätta att flytta, dela eller ta bort, om konkurrensen mellan växterna blir för stor. Låt planteringsäventyret börja. Det blir ändå aldrig riktigt som man tänkt sig när man arbetar med levande material och man lär sig hela tiden.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 6 2016

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar