Sjukdom på jättebjörk

Jag planterade en jättebjörk, Betula maximowicziana våren 2022 och efter en månad kom en svart fläck på stammen, den spred sig sedan långsamt och nu har den växt sig runt hela stammen. Jag antar att allt ovan fläcken kommer att dö. Stamdiameter ca. 1 cm.
Vad kan jag göra nu?
Vad är det för sjukdom och går den att stoppa när man ser den första svarta fläcken?

Svar:
Rimligt är att misstänka kräfta. Kan orsakas av flera olika svampar men det går inte att säga vilken utan laboratorieanalys. De brukar tillhöra någon av släktena Botryosphaeria eller Nectria. Men finns även andra. Typiska symptom är att barken blir missfärgad, ihopsjunken, eller spricker upp. Trädet får svårt att transportera upp vatten och näring över skadan och svälter.

Sen är det där med hönan och ägget. Kräftsvampar gynnas av att värdväxten är stressad. T ex att frostskador uppstått under sen höst eller tidig vår (som ju också kan medföra att barken spricker upp). Och då kan det vara svårt att veta vad som är den primära orsaken till skadan. Andra stressfaktorer kan vara översvämning, torka, mekaniska skador, dålig …
Oavsett tror jag det är lite hopp för din planta eftersom skadan är på huvudstammen. Så mitt råd är tyvärr att plantera en ny.

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare FOR december 2022

Stamskada på jättebjörk Foto: Per Sundqvist

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar