Insynsskydd på skärgårdstomt

Fråga: Vi har hus i skärgården och behov av insynsskydd i tomtgränsen. Det är i skogen ca 300 m från havet – naturtomt så det passar inte med plank. Växtligheten består av tallar samt lite dåligt växande sly med i huvudsak blåbärsris under. Vi tycker det vore fint med hassel. Det finns på ön men växer lite mer i anslutning till lövträd eller allmänt efter landsväg. Går det att få hassel att ta sig? Vad kan vi annars välja? När planterar man?

Svar: Hassel är skuggtålig och passar bra in i omgivningen. Däremot är jag lite tveksam till om den kommer att växa bra med tanke på jorden. Hassel förekommer i naturen oftast i bryn eller i glesa dungar och skogar, den är ganska krävande vad gäller markförhållandena. För att få en god utveckling bör det vara mull- och lerhaltig jord, kalkrikt och någorlunda fuktigt. Andra förslag: rönn, sälg, skogstry, brakved, häggmispel (kanske tveksam som svensk naturbuske men inte så dum annars), slån, havtorn, körsbärsplommon, rönnbärsapel, pimpinellros. Vilka som är lämpliga beror bl a på ljusförhållandena. Om utrymme finns kan man göra ett blandat buskage. Är matjordslagret tunt kan nog viss jordbearbetning och förbättring behövas oavsett växtslag. Hassel planteras helst på våren. Annars är både vår och höst en mycket bra tid för plantering av många träd och buskar.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 3 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar