Tjära pallkragar

Fråga: Är det tillåtet att tjära sina pallkragar? Jag har letat på alla rekommenderade sidor efter svar på den frågan. Hittade bara en ekobyggportalen där man ju inte rekommenderar användning.

Svar: Nej det är inte tillåtet att använda tjära när ni är en miljödiplomerad koloniförening och ska uppfylla punkten om användning av miljövänligt virke och färg. Vi avråder också helt från användning av tjära i odlingssammanhang. Tjära innehåller till viss del samma skadliga ämnen som kreosot trots att det är en naturprodukt. Det finns dock inga generella regler som säger att man inte får använda tjära. Men det är inte att rekommendera med tanke på dess giftighet.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 2 2015

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar