Tjära pallkragar

Fråga: Är det tillåtet att tjära sina pallkragar? Jag har letat på alla rekommenderade sidor efter svar på den frågan. Hittade bara en ekobyggportalen där man ju inte rekommenderar användning.

Svar: Nej det är inte tillåtet att använda tjära när ni är en miljödiplomerad koloniförening och ska uppfylla punkten om användning av miljövänligt virke och färg. Vi avråder också helt från användning av tjära i odlingssammanhang. Tjära innehåller till viss del samma skadliga ämnen som kreosot trots att det är en naturprodukt. Det finns dock inga generella regler som säger att man inte får använda tjära. Men det är inte att rekommendera med tanke på dess giftighet.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 2 2015

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar