Från gräsmatta till slåtteräng

Fråga: Min son har en stor gräsmatta på en sluttande eller rättare sagt kuperad tomt. Han vill ha en liten gräsmatta och det övriga önskar han att det blir ‘äng’. Hur skall han bära sig åt ? Han har mängder med gullvivor och annat trevligt och även bärghäll.

Svar: Utgångspunkten är att hålla jorden mager, inte gödsla eller kalka. Nu låter det som att han redan har en del ängsväxter så jorden kanske är tillräckligt mager redan. Blir jorden för näringsrik tar gärna hundkäx, kvickrot, tistel och ryssgubbe m fl. över. Då behöver den utarmas genom att Gången i att sköta en äng är att faga (räfsa bort löv, ris och gammalt gräs mm) tidigt på våren och slå ängen när blomningen är över. Låt höet ligga några dagar för att torka så att fröerna kan sprida sig. Sen ska höet tas bort och kan komposteras eller användas som marktäckning. Ligger det kvar kommer det att gödsla jorden. Naturskyddsföreningen har bra information om hur man skapar och sköter en äng på sin hemsida och i boken Vilda Grannar.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 4 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar