Tar växter upp terpentin

Fråga: om man sätter upp plankor runt sitt grönsaksland för att skydda det mot sniglar, kan man då späda ut oljan med terpentin utan att det går ner i jorden och hamnar i grönsakerna. Är det förenligt med miljödiplomeringens regler?

Svar: Ja du kan späda oljan med terpentin. Träterpentin är en inhemsk naturprodukt (från pappersmassa) till skillnad från mineralterpentin som är petroleumbaserad. Terpentin är flyktigt och dunstar snabbt så det viktiga är att virket får torka ordentligt efter impregnering innan det sätts i jorden. Då finns ingen risk att det sprids i jorden. Växtrötterna tar inte upp terpentin men gasen som bildas kan skada rötter om den inte har dunstat.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 2 2009

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar