Tålig, snabbväxande häck

Fråga:
Vår brf ska plantera ny häck i ett grävt ’dike ’ 127 meter långt ,längs med en asfalterad väg. Valet står mellan Liguster , helst den  vintergröna , eller Måbär.
Även Lagerhägg har kommit upp som förslag.

Vi söker en häck som är robust och snabbväxande, lättskött och som trivs i vår lerjord.
Helst torktålig samtidigt som de tål att stå lite blött i leran på våren.

Vad ska vi välja, hur ska vi tänka?

Svar:
Jag utgår från att ni är ute efter en klippt häck.
Utifrån din beskrivning skulle jag rekommendera måbär. Den är härdig, snabbväxande och tålig för både torra och fuktiga lägen, både sol och skugga.  Liguster är mer känslig för tung lerjord. Måbär är den häckväxt som grönskar allra tidigast på våren.

Häckplantor är ofta barrotade eller i småkrukor och bör planteras så tidigt som möjligt på våren. Efter plantering klipps de ner till ca 20 cm. För att få en tät häck beskärs de sen på vårvintern (de första 3-4 åren) så att endast 15-25 cm av årstillväxten blir kvar, tills häcken fått önskad höjd.
Häcken bör därefter formklippas varje år runt midsommar och ev i augusti om det behövs för att behålla formen. Den kan hållas smal om utrymmet är begränsat. Denna beskärning gäller generellt för häckar. Men måbär är extra tålig för hård beskärning.

En måbärshäck blir sällan högre än 1,5 m medan liguster kan bli drygt 2 m.

Vill man dock få en färdig häck snabbare kan man utgå från buskplantor som är äldre och större. Men det är förstås en kostnadsfråga.

Solveig Sidblad, hortonom april 2023

Häckplanta, barrotad exempelbild Foto: S Sidblad
Buskplanta, krukodlad, exempelbild Foto: S Sidblad

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar