Rosenhallon

FRÅGA: Jag har en häck med rosenhallon som blommar vackert varje sommar. Men den har blivit lite gles nertill. Är det lämpligt att klippa ner häcken så att den blir tätare. Hur mycket ska man beskära den i så fall?

SVAR: Det är svårt att få rosenhallon tät genom beskärning eftersom de tvååriga grenarna dör efter andra året när de blommat, och grenarna tas då bort i sin helhet. Försök i stället att gödsla och jordförbättra i mitten av häcken (tidigt på våren) så att buskarna orkar skjuta mer kraftiga skott här och på så vis bli tätare, och inte i lika hög utsträckning söka sig utåt med rotskott, och då bli bredare och glesare.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2019

Foto: Lise-Lotte Björkman

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar