Tagetes och kålväxter

Fråga: Jag läser engelska tidskrifter om sommarblommor med mera och har påträffat ett par engelska namn på skadegörare som de varnar för. Jag blir inte riktigt klok på vilka djur de engelska namnen syftar på. En artikel säger att Tagetes har effekt mot ”brassica whitefly”. Vet du hur det står till med det?

Svar: Flera växter ur kålsläktet har blivit populära sommarblommor de senaste åren. Som de flesta fritidsodlare vet angrips kålslagen av många olika skadegörare och det är därför viktigt, som i detta fall, att försöka ta reda på vilka risker som finns med de nya skönheterna. De första åren brukar bli problemfria, kanske beroende på att skadedjuren inte fanns på just denna odlingsplats eller att de inte har hunnit att föröka upp sig i tillräcklig mängd. Det är svårt att utgå från engelska namn, de latinska är nödvändiga, om man ska hitta motsvarande skadedjur i litteratur som är representativ för oss. Ofta saknas detaljkunskaper om prydnadsväxternas skadegörare men med tiden lär vi av erfarenheten.

Det är bra att utgå ifrån att prydnadsväxter sannolikt angrips av samma skadegörare som motsvarande grönsakssläktingar. Detta gäller i allra högsta grad kålväxterna. Några vanliga skadedjur på kål: Kålfjäril, Pieris brassicae, ”large white butterfly”. Rapsfjäril, Pieris rapae, ”small white butterfly” (snarlik kålfjäril men larven är helt grön). Kålflugan, Delia radicum, ”cabbage root fly”. Det finns inga vetenskapliga belägg för att tagetes skulle vara särskilt effektivt mot de aktuella skadegörarna. Även om det skulle finnas enstaka positiva resultat någonstans, finns det mängder av dokumenterade försök som visar på motsatsen. Däremot finns dokumenterad effekt av tagetes som saneringsgröda mot vissa fritt levande nematoder. Tagetes kan också gynna skadedjur. En snigelforskare har berättat att ”mördarsniglar”, som äter tagetes och sallat, förökar sig bättre än om de äter annan föda. Ingrid Åkesson, hämtat från Movium Direkt 1/2–2002

Eva Wirén, Hemträdgården

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar