Bli av med vattenskott

Fråga: Hur blir jag av med mina vattenskott?

Svar: Att du får vattenskott beror på för hård beskärning för ett eller två år sedan. Trädet behöver en viss mängd löv för sin försörjning. Om man sågar bort för mycket av grenverket, innebär det en förlust av löv. Trädet kommer att kompensera förlusten genom att bilda vattenskott. Det är vad som har hänt hos dig. Detta gör trädet oavsett vilken tidpunkt på året som det beskurits hårt.

För att du skall få ordning på en riktig ”djungel” av vattenskott, måste en beskärning läggas upp över tre år.

  • Första året tar du bort helt 1/3 av vattenskotten, helst inne i centrum av trädet. De som är kvar toppas in, dvs. klipp bort en tredjedel av längden.
  • Andra året tar du bort hälften helt. Spara skott som har grenat sig. Meningen är att dessa ska finnas kvar, men inte tillåtas att växa på höjden. Toppa därför in både toppen och sidogrenarna.
  • Tredje året gallrar du bland de som är kvar och ser till att trädet har lövmassa kvar som kan förse det med näring.

Lär dig också att se vilka knoppar som ska bli blomma. Dessa skall helst inte klippas bort eftersom både bildningen av blomanlag och av frukt tar energi från tillväxten. På så vis dämpas trädets tillväxt på höjden. Vattenskott har en grund infästning i stammen och är inget att bygga nya huvudgrenar av.

Christer Sandberg, Sveriges Pomologiska Sällskap, 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar