Täckbark under Thujor

FRÅGA: Jag har en tre år gammal tujahäck. Kan man ha täckbark under plantorna? Och om man kan det, kan man då lika gärna lägga flis från vinterbeskärningen?

SVAR: Det går bra att täcka marken under tujor för att minska mängden ogräs. När
det gäller täckmaterial så håller rekommendationerna på att ändras. Tidigare avrådde man från att använda färsk flis som täckmaterial, för att flisen kunde avge olika terpentiner och ligniner som kunde påverka växterna negativt, samt att man antog att risken för skadliga svampar ökade när färsk flis användes. En del av kvävet kunde också bli bundet under själva nedbrytningsprocessen av den färska flisen, som kunde påverka växternas tillväxt negativt. I nyare tester och undersökningar har det framkommit att de negativa effekterna som flis kan ha på planterade växter är försumbar. Och de ogräshämmande effekterna är väldigt positiva. Det här gäller större fleråriga växter som har etablerat sig på platsen.

Är det en nyplanterad växt ska man än så länge vara försiktig med färsk flis. Då är det bättre att lägga på barkmull första säsongen och efter något eller några år fylla på med flis eller täckbark.

Tittar man på skillnader i egenskaper mellan täckbark och flis, så tycker nog de flesta att täckbark är mer estetiskt tilltalande. Täckbark är ofta lättare och kan om det blir kraftiga skyfall eller kraftig blåst försvinna från häcken. Flisen kan dofta en del i början när den är helt färsk. Flisen är oftast tyngre vilket gör att den ligger på plats bättre. Flis anses ha en bättre ogräshämmande förmåga. Oavsett material, är det viktigt att lägga på ett tillräckligt tjockt lager. För god ogräseffekt ska det lagret vara cirka 10 cm. Det
är också viktigt att tänka på att inte lägga så tjockt lager in mot stammarna. Det kan påverka växterna negativt om barken på stammen alltid är fuktig. Där får det bara vara någon eller några centimeter tjockt.

För att nu återgå till dina tujor som är några år rekommenderar jag att du först lägger ett tunt lager med något näringsrikt material som exempelvis kompost. Lägg på några centimeter och sedan lägger du på flis från vinterns beskärning. Det är bra och miljöekologiskt att använda det material som finns i trädgården i stället för att köra bort material och sedan köpa annat, nytt material. Räcker inte det egna materialet kan du täcka flisen med inköpt täckbark. Om cirka fem år är det dags att fylla på med nytt täckmaterial.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr3 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar