Min vintergröna liguster är inte vintergrön

Fråga: Vi köpte Liguster Atrovirens 170-200cm tidigt i våras och beskar 1/3 av nya skott 3 gånger enligt instruktion från leverantören och den senaste gången i slutet av augusti. Nu undrar jag när vi kan beskära hela häcken med häcksax så att den tar sig ordentligt i vår, är det redan i mars?

Den har även tappat alla blad trots att den ska vara städsegrön. Jag har inte upptäckt någon bladfläckssjuka. Kan det bero på för mycket vattning?

Svar: Att toppa årsskotten tre gånger per säsong är önskvärt om man vill få en väldigt tät häck. Vanligtvis är så stora häckplantor klippta ett antal gånger. Vilket betyder att de inte behöver klippas så mycket första planeringsåret för att bli täta. Det normala är att man planterar och sedan beskära årstillväxten i juli. Om plantorna växer kraftigt beskär man i början av maj och i slutet av augusti för att hålla en klippt form på häcken. Alla beskärning utförs med häcksax.

Det som påverkar om plantorna kommer växa bra eller ej när de är nyplanterade är inte beskärningen. Det viktiga är vatten på våren när de ska komma igång och växa. Samt att de får tillgång till näring under försommaren. Vattna under torrperioder första tre säsongerna. Största hotet mot liguster är tung lerjord som inte släpper igenom vatten på hösten, utan det blir stående kring rötterna.

Att plantorna tappar bladen är vanligt. Speciellt på nyplanterade exemplar. Kan vara så de första tre-fyra vintrarna. Bor ni sedan i zon 3 eller kallare är sällan Ligustrum atrovirens vintergrön. Utan de håller bladen någon månad eller några månader längre på hösten än vad vanlig liguster gör.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2021

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar