Övervintra inne eller ute?

FRÅGA: Hur ska ginkgo, syrenbuddleja, eukalyptus, perovskia och himmelsöga övervintras? Alla odlas i kruka på Gotland och jag har ett ljust växthus med underhållsvärme att tillgå. Är det någon av dessa växter som absolut ska stå utomhus under vintern? Lättast för mig är att ställa in dem i växthuset.

SVAR: Nej, ingen av dessa behöver absolut stå ute under vintern, frostfri övervintring i växthuset fungerar bra. Men låt ginkgon, syrenbuddlejan och pervoskian stå ute så länge som möjligt innan du flyttar in dem. Är krukorna stora och vintern blir mild, utan risk att krukorna genomfryser, kan du låta dem vara ute. Men flytta dem intill en husvägg, under ett takutsprång, där står de mer skyddade för vind, stark vårsol och nederbörd som gör jorden i krukorna så blöt att rötterna riskerar att ruttna. Då vaknar växterna i takt med våren. I växthuset kommer de att vakna tidigare eftersom vår-vintersolen värmer även om temperaturen hålls låg. Ny tillväxt är känslig för frost och vind när du sedan ställer ut dem, så låt dem bara vara på tillfälligt besök i växthuset om det skulle behövas och flytta ut dem igen när eventuell tjälrisk definitivt är över. Planterar du ut dem i marken är övervintringsbekymret ur världen, dessa tre växter klarar sig bra i din odlingszon. Har man inte tillgång till ett frostfritt utrymme kan man skydda krukor och växtrötter mot genomfrysning genom att gräva ner dem i väldränerad sandig jord och sedan täcka med löv eller gräva ner dem i en torr löv- eller komposthög när vintern på allvar är i antågande. Man kan även isolera med frigolit, t ex genom att ställa krukorna i säckvävssäckar med frigolitkulor i, för att isolera mot jordfrysning, eller ställa dem på frigolit och linda in krukorna i bubbelplast eller liggunderlag. Det finns krukor av frigolit som i sig skyddar effektivt mot kylan. En tidigare artikel i ämnet, Övervintra vedartat i kruka – ute, Hemträdgården 5/2014, hittar du på vår hemsida www. tradgard.org under kunskap och artiklar. Även eukalyptus och himmelsöga kan stå ute tills natttemperaturen närmar sig noll, de får inte frysa, men tål tillfälliga temperaturer ner mot två grader. De vill stå ljust och svalt under vintern, bäst i en temperatur på 10–15 grader. Kom ihåg att ge dem vatten under övervintringen. I februari kan du skära tillbaka dem, för att åter börja driva dem.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr5 2020, https://svensktradgard.se/

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar