Svarta vinbärsbusken tappar bladen

Fråga: Vad har hänt? Min svarta vinbärsbuske hade bär i juli men i augusti blev bladen bruna och föll. Nu ser det ut som att det är nya blad på gång som på våren. Vad ska jag göra?

Svar: Denna fuktiga sommar har gynnat svampsjukdomar av olika slag. Svarta vinbär kan angripas av filtrost, bladfläcksjuka och bladfallsjuka. Alla angreppen kan leda till för tidigt bladfall beroende på när angreppet kommer. Så det är svårt att avgöra vilken sjukdom det är. Ingen av dessa sjukdomar tar död på busken och bären blir inte angripna. Årligen återkommande angrepp kan förstås försvaga tillväxten.  Det finns ingen effektiv bekämpning att ta till i fritidsodling. Men den viktigaste förebyggande åtgärden är att så noggrant som möjligt räfsa upp löven nu på hösten och bränna eller gräva ner dem ordentligt i komposten eller i trädgårdslandet. Samt glesa ur alltför täta buskar så de torkar upp snabbare efter regn.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar