Döda grenar i japanskt körsbärsträd

Fråga: Jag har ett japanskt körsbärs träd har vissa grenar som är döda, undrar när man ska klippa bort dom?

Svar: Ditt träd är säkert angripet av det man kallar blom- och grentorka, en svampsjukdom. Det är vanligt på vissa sorter av japanskt körsbär. Du bör klippa bort angripna grenar så fort som möjligt. Och se till att klippa en bit in på frisk ved, där du ser att det är friskt grönt under barken. Sensommaren, hösten är en bra beskärningstid för körsbär.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2010

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar