Myror i träd

Fråga: Har ett hagtornsträd som är ca 6-7 år och växer dåligt, det blir aldrig några blommor som det ska bli på försommaren, bladen krullar ihop sig i topparna.  Det är mycket myror i jorden och på trädet, brukar ha myrr i jorden, men de kommer tillbaka. Är myror i och på växter “farligt” för växter och träd?

vad kan man göra åt detta?

Svar: Hagtornsträdet får lätt bladlusangrepp vilket också förklarar förekomsten av myror. Kraftiga bladlusangrepp tidigt på säsongen gör att även blomknopparna blir angripna. Ett stort träd är ju svårt att behandla men dusch med kraftig vattenstråle från trädgårdsslangen kan hålla tillbaka bladlusangreppet. Myrorna gör ingen skada på växterna direkt men i jorden kan de underminera så att växterna torkar ut. Myrorna kryper upp i träden för att komma åt de söta exkrementerna som bladlössen utsöndrar. Myror är svårbekämpade och trivs särskilt bra på torra jordar där de gärna kommer tillbaka.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 2 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar