Sorkproblem

Fråga: I vintras gnagde sorkarna bort barken på en del av mina bärbuskar. De gnagde bort det som var under snön. Speciellt aptitliga var Krusbärsbuskarna. Jag undrar vad jag kan göra för att undvika att det händer igen, för bärbuskarna börjar växa till sig igen.

Svar: Det du kan göra är att trampa till snön runt dina buskar. Då gillar inte sorkarna att vara där. De vill ju ha ett luckert snötäcke att gömma sig under. Sen finns det en del avskräckningsmedel mot sork som man också kan pröva att lägga runt buskarna. Men tyvärr brukar inte effekten vara så långvarig att den räcker hela vintern. Sorkskrämmor av olika slag kan också ha effekt.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2011, reviderad 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar