Hagtornshäck

Fråga: Vi har en hagtornshäck som skulle behöva flyttas. Häcken är nu ca 180cm hög och 3m lång. Bör vi skära ner den rejält innan den flyttas? (Vi vill gärna ha den så här hög igen sedan men undrar om kapning skulle underlätta flyttningen.) Förmodar att vi sedan behöver ta grävare till hjälp. Är hösten bästa tiden för en flytt eller våren? Är det något annat vi bör tänka på?

Svar: Eftersom man alltid skadar rotsystemet i samband med flytten så är det en fördel att också klippa ner plantorna då inte rötterna kan försörja hela grenverket. Samtidigt underlättar det förstås själva hanteringen. Klipp ner till ca 30-50 cm så får du på nytt en tät och fin häck på några år. Den lägre höjden om häcken är gles nertill. Hösten är en bra tid särskilt i landets sydligare delar. Vattna igenom jorden ordentligt både i häcken du ska gräva upp och jorden på den nya planteringsplatsen.

Solveig Sidblad, Koloniförbundet 2005

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar