Stockrosen blir uppäten

Fråga: Något djur äter på våra växter, Malvor och Stockrosor. Vad är det och vad skall vi göra åt det?

Svar: Svårt att med säkerhet säga vem som äter på dina plantor. En vanlig skadegörare på stockros och övriga malva-släktingar är kattostmätarens larver. Larverna kläcks tidigt på säsongen, är smala, gröna och svåra att upptäcka. När larverna vuxit färdigt drar de sig ner till marken och förpuppar sig i jorden. Bladen som kommer längre fram på säsongen brukar därför bli helt oskadade. Leta efter larver på plantan och på marken kring plantan. Kläm ihjäl dem om du hittar några. 

Henrik Bodin, FOR-rådgivare

Foto: Gunnar Bergh

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar