Pyraliders effekt på fleråriga växter

Fråga:
Jag har följt debatten om pyralider och funderar mycket över hur de kommer att påverka växter i framtiden. En sak som jag har funderat över är att ett stort fokus ligger på ettåriga grönsaksväxter och det är förståeligt med tanke på de direkta resultaten man ser. Men jag undrar hur pyraliderna påverkar andra växter som perenner, buskar och träd. Vet du om det finns några fakta i frågan?

Svar:
De studier som gjorts på effekt av pyralider är fokuserade på ettåriga växter.

De mängder som kommer med kontaminerad gödsel är troligen för låga för att (synligt) skada etablerade vedartade träd och buskar. Men i högre doser har de absolut effekt på växter från de känsliga familjerna. Vet att just pyralid-preparat har använts i England för bekämpning av parkslide (då just slideväxtfamiljen är känslig för pyralid).

Sen är den stora frågan vad som händer i odlingsområden när små mängder tillförs marken kontinuerligt.

https://for.se/wp-content/uploads/2022/03/FOR_rapport_fortsatta_problem.pdf

I slutet av rapporten finns en tabell med olika känsliga växter och där är fruktträd angivna som känsliga.

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare FOR juli 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar