Vad finns i gräsmattan?

FRÅGA: Vi har problem med kråkor, som sprätter och vänder upp och ner på stora grästorvor för att hitta mat. Vi kan konstatera, att det finns larver under gräset. Kråkorna har alltså kommit på detta och kommer i stora flockar. Det ser ut som om vildsvin varit i farten och bökat. Vad göra, har ni något bra tips?

SVAR: Det är med största säkerhet larver av någon bladhorning (skalbagge), som gömmer sig i din gräsmatta. Vanligast förekommande är pingborren, Amphimallon solstitialis och trädgårdsborren, Phyllopertha horticola. Båda är skalbaggar som blir 10–20 mm långa med gulbrun till kopparglänsande färg. Livscykeln skiljer sig mellan dem. Trädgårdsborren har en 1-årig och pingborren en 2–3-årig livscykel.
I slutet av maj och början av juni kläcks pupporna som övervintrat i marken. Upp kommer skalbaggarna och svärmar. Det ser ofta ut som det ”kokar” på gräsmattan av alla skalbaggsvingar, som reflekterar solljuset soliga förmiddagar. När de har svärmat och parat sig lägger honorna ägg i gräsmattan. Dessa kläcks efter några veckor. Larverna kryper ner i marken och börjar äta rötter, helst gräsrötter.
I slutet på sommaren har trädgårdsborrelarverna vuxit färdigt (15 mm långa). Pingborrelarverna lever två till tre år i marken och blir 30 mm långa.För att slippa framtida angrepp kan du låta fåglarna kalasa på larverna nu på hösten.Rätta sedan till gräsmattan och så gräsfrö på nytt.

Till våren ställer du ut gula hinkar med vatten, som skalbaggarna dras till och drunknar i, samt försöker fånga så många vuxna skalbaggar
som möjligt, med insektshåvar eller liknande. I slutet av juli till början av augusti, när larverna har börjat växa till sig, kan du
ta till biologisk bekämpning och vattna ut insektsparasitära nematoder mot larverna. Larverna dör när de infekteras av nematoderna som går att beställa
på nätet om din lokala trädgårdshandlare inte kan ta hem dem. Och till hösten får fåglarna kalasa på de larver som finns kvar.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar

Katsura

Fråga: Till vilken zon går ”pepparkaksbuske” Cercidiphyllum japonicum och vad har den

Läs mer »