Sömntornstekel

Fråga: Kan du säga vad detta är för något? Det ser ut som en rosenbuske, men inte blommorna.

Svar: Detta var verkligen ett praktexemplar! Det är en ros angripen av sömntornstekel som yttrar sig på detta viset. Sömntornsteklen orsakar denna form av gallbildning som mer liknar en blomma eller frukt. Får nog anses som mer dekorativ än skadlig skadegörare men angreppet kan naturligtvis klippas bort för att hindar spridning av steklarna.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2008

Foto: By Bj.schoenmakers – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29260606

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar