Björnbären torkar bort

Fråga: Jag har problem med mina björnbär. På våren – just nu – blommar de helt fantastiskt och skörden verkar bli enorm. Men när det bär till . hörde du vitsen – så torkar väldigt många bär och blir ingenting. Vad beror det på – ska de ha mycket vatten eller gödsel? Mina björnbär är av sorten med taggar

Svar: Jag har själv samma erfarenhet vissa år med mina björnbär. Den troligaste förklaringen till att karten torkar in är att det varit dålig pollinering under blomningen, för kallt och för få bin. Då kan inte bären utvecklas utan torkar in. Men även långa torrperioder under bärutvecklingen kan ge intorkade bär om de växer på lätt jord. En tredje orsak kan vara gråmögelangrepp redan i blomning/tidig kart beroende på fuktig väderlek denna period. Men då brukar man se den typiska gråaktiga svampbeläggningen på karten innan den torkar in. Så vattna rejält några gånger under mognaden om det blir långvarig torka. Men punktvattna vid jordytan så inte kart och bladverk blir blött i onödan vilket kan gynna gråmögel.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 3 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar