Vad ska jag göra med Cissusen?

FRÅGA: Vad är det för ohyra på min Cissus? Se bild.

SVAR: Det som syns på stjälken till din cissusplanta är en ullus. Ullöss är svårbekämpade, speciellt på krukväxter. Många gånger är det bättre att byta ut växten, med tanke på tid, miljöbelastning och ekonomi som behövs för att få den frisk. Om nu inte växten har en speciell historia eller känns viktig att spara. Det finns några sätt att försöka få bort ullöss på. Om möjligt ställ växten i ett soligare rum, som uterum eller växthus under sommaren, då går det bra att bekämpa ullöss med biologisk bekämpning i form av ullus-nyckelpigan (Cryptolea mus). Denna kommer från tropikerna och trivs bäst vid cirka 25 grader och hög luftfuktighet. Både larver och vuxna individer äter ullöss. Har du växten i ett vanligt rum kan det vara lättare och billigare att hålla angreppet på en acceptabel nivå med hjälp av Provado Care-pinnar och Substral insektsmedel, kemiska preparat som fortfarande är godkända. Använder du Raptol eller någon annan form av insektssåpa, är det viktigt att du upprepar behandlingen ofta. Ullusen har ett skyddande vaxskikt över kroppen som gör att såpor av olika slag har svårt att fungera som de ska.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 2 2019

 

 

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar